โครงการ SIM STUDENT by TOT3G


 

ความเป็นมาของโครงการ

      โครงการ SIM STUDENT by TOT3G มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้จากทุกพื้นที่ของประเทศ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอนนี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในการพัฒนาซิมสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Learning) ได้ทุกที่ ทุกวลา ผ่านระบบการสื่อสารไร้สายความเร็วสูงด้วยแอปพลิเคชัน MOBI TV สถานีเรียนรู้สีขาวซึ่งเปรียบเสมือนคลังที่รวบรวมสื่อเสริมความรู้ เนื้อหาและสารประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ทุกเพศทุกวัย โดยโครงการฯ ตั้งเป้าว่าจะมอบซิมให้แก่นักเรียนกว่า 2 ล้านคนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

โปรโมชั่นของ SIM STUDENT by TOT3G
ในโครงการฯ จะมอบ SIM STUDENT by TOT3G ให้แก่นักเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการขอรับซิม นอกจากนี้ยังได้จัดทำสิทธิพิเศษในการใช้แอปพลิเคชัน MOBI TV
ตามรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

     เมื่อเปิดใช้งาน SIM STUDENT by TOT3G ครั้งแรก สามารถเข้าไปรับชมเนื้อหาสาระความรู้และสาระบันเทิงในแอปพลิเคชัน MOBI TV ที่ความเร็ว 384 kbps ได้โดยไม่เสียค่าอินเตอร์เน็ตเป็นเวลา 48 ชั่วโมง (นับเวลาตั้งแต่เริ่มเปิดใช้งานซิมครั้งแรก) และหลังจาก 48 ชั่วโมงไปแล้ว จะคิดค่าอินเตอร์เน็ตตามการใช้งานจริงจนกระทั้งหมดโปรโมชั่นอินเตอร์เน็ต

 

การขอซิมสำหรับ โรงเรียน ครู และนักเรียน

E-mail: info@anyatthailand.com

โทร: 064-2499888, 064-2627613