แอปพลิเคชัน MOBI TV


แอปพลิเคชัน MOBILE TELEVISON หรือ MOBI TV

คือสถานีโทรทัศน์ที่ใช้เทคโนโลยีบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (IPTV) ในการเผยแพร่และออกอากาศ เป็นการให้บริการโทรทัศน์รูปแบบใหม่ (New Media) เน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบ 'ทุกที่ ทุกเวลา' ด้วยการให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต โดยภายในแอปพลิเคชันมีการให้บริการที่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่

 

1. ช่อง iC Live - Live TV คือ Free Tv ที่ได้รับการคัดสรรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและได้รับการอนุญาตเชื่อมสัญญาณจากเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมถึงช่องทีวีขององค์กรเพื่อสื่อสารระหว่างภายในองค์กรหรือจากภายในสู่ภายนอก


2. ช่อง iC Tube – VDO On Demand คือช่องทางที่ผู้ใช้สามารถอัพโหลดและรับชม Video Content ที่หลากหลาย ทัั้งรายการที่เป็นที่นิยมและน่าสนใจ อันเป็นสารประโยชน์แก่ผู้ชมทุกเพศทุกวัย


3. ช่อง iC Education - VDO on Demand คือช่องทางที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยประกอบด้วย
 

⇒ Video 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

⇒ Video จากศูนย์น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

⇒ Video จากศูนย์ความรู้สู่อาเซียน