แอปพลิเคชัน MOBI TUTOR

 

MOBI TUTOR คืออะไร

แอปพลิเคชัน MOBI TUTOR คือแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ในรูปแบบ Interactive ที่ทำให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถดำเนินการเรียนการสอนจากสถานที่ใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน แต่สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้แบบทันทีเสมือนอยู่ในห้องเรียนจริง โดยภายใน MOBI TUTOR จะมีเครื่องมือในการช่วยสอนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนให้มีความสะดวกสบาย เข้าถึงการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลา

 

คุณสมบัติของ MOBI TUTOR ประกอบด้วย

 

 

สามารถใช้งาน MOBI TUTOR ได้ผ่าน

 

สอบถาม / ทดลองใช้ MOBI TUTOR

 ติวเตอร์ ครู โรงเรียน หรือหน่วยงานด้านการศึกษา สามารถติดต่อขอทดลองใช้ MOBI TUOTR ได้ที่
E-mail: info@asgroupbusiness.co.th

โทร: 064-2499888, 064-2627613